Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásobník cviků

1. Ohybače paže. Mírný stoj rozkročný .Hlava je držena zpříma a lokty se tlačí vzad.

2. Natahovače paže. Mírný stoj rozkročný. Loket táhneme tak, aby pokrčená paže směřovala k protější lopatce.

3. Natahovače kyčle a ohybače kolena. Klek přednožný. Vzpřímený trup se pomalu přibližuje k natažené končetině.

4. Ohybače kyčle a natahovače kolena.Stoj na jedné noze, druhá pokrčená vzad. Ruka táhne pomalu nohu vzhůru až k tělu.

5. Podřep zánožný, široký postoj snižuje vzpřímený trup k podložce, natažená noha se sune vzad, koleno svírá pravý úhel a nepřesahuje špičku nohy.

6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle. Leh na boku, levá ruka přitahuje koleno k pokrčené pravé noze k podložce. Pravá ruka leží natažená na podložce, hlava otočená vpravo.

7. Přitahovače. Stoj rozkročný se pomalým sunem rozšiřuje až k mezi olestivosti, trup je vzpřímený.

8. Přitahovače. Sed na podložce, lokty tlačí kolena k podlaze, zpevněný trup se mírně předklání.

9. Ohybače hlezenního kloubu. Hmotnost těla přenášíme na přední nohu, zadní nohu máme nataženou,pata se dotká podložky, obě chodidla máme rovnoběžně.

 10. Ohybače hlezenního kloubu. Nohu, kterou máme vzadu, pokrčíme, váhu přenášíme na přední nohu, pata nohy se dotýká podložky, obě chodidla jsou rovnoběžná.

11. Vzpřimovač páteře. Leh na zádech (kolíbka), obě kolena rukama přitahujeme co nejblíže bradě.

12. Natahovače šíje. Leh na zádech, nohy pokrčeny, hlavu zvedáme a táhneme rukama vpřed.

13. Skupina svalů zádových. Leh na zádech, nohy za hlavou, natáhneme ruce a pevně uchopíme špičky.

14. Přitahovače. Maximálně protaženou levou nohu plynule zatěžujeme levou rukou položenou na levé kyčli.

15. Ohybače kyčle, natahovače kolena. Sed na patách, chodidla vytočíme do stran, pažemi regulujeme snižování trupu.

16. Natahovače kyčle a ohybače kolena.Leh na zádech, pravá noha je stále položená na podložce, levou nohu pokrčenou propínáme pomocí rukou.

17. Vzpřimovač trupu.  Mírný stoj rozkročný, ruce propnuty a vytaženy z ramen.

18. Natahovače kyčle, ohybače kolen. Chodidlo levé nohy se dotýká vnitřní strany stehna natažené pravé nohy,
pomalu se předkláníme až k pocitu protažení, chodidlo natažené nohy
vzpřímené.

19. Natahovače paže.  Mírný stoj rozkročný, loket táhneme co nejvíce k opačnému rameni.

20. Ohybače zápěstí a prstů. Podpor klečmo, prsty směřují k tělu, ruce jsou nataženy, trup přesunujeme pomalu vzad.

21. Natahovače kyčle. Leh na zádech, hlavu máme na podložce, koleno přitahujeme co nejvíce ke stejnému neb opačnému rameni.

22. Natahovače kyčle, ohybače kolena. Sed, obě ruce přitahují nohu k tělu, koleno nezatěžujeme tahem.

23. Natahovače a rotátory kyčle. Leh na zádech, obě ruce přitahují nohu k tělu, druhá noha je natažena a leží na podložce.

24. Odtahovače a zevní rotátory kyčle. Levá noha přitahuje pravé koleno k podložce, lopatky se dotýkají podložky.

 

25. Přitahovače.Pomalu se předkláníme k natažené  noze. Stejnou nohu můžeme mírně pokrčit v koleni.

26. Ohybače trupu. Mírný stoj rozkročný, nataženou rukujme přitisknutou k hlavě a pohybuje se ve směru úklonu.

27. Ohybače trupu. Oběma rukama se opíráme o stěnu a tím umožňujeme záklon.

28. Přitahovače.   Dřep únožný, nataženou nohu propneme, prsty se lehce dotýkají podlahy, hlava zpříma.

29. Ohybače kyčle. Trup máme v co nejširším postoji v prodloužení mírně pokrčené nohy, hlava zpříma, ruce se opírají o podložku, koleno svírá pravý úhel, nepřesahuje špičku nohy.

30. Celkové protažení. Ležíme na zádech, současně se protahují a vytahují z ramen ruce a z kyčlí nohy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cauvec

(DAVID, 9. 2. 2011 12:21)

fawfaw je lama
KKT A LAMER

cauvec

(senkyrikovi, 9. 2. 2011 12:20)

ahoj jak to de

fawfaw

(twfafaffffffffffffffffffffff, 9. 2. 2011 12:19)

dfawf